Consultatie Wet Toekomst Pensioen

In december vorig jaar is de concept-Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Alvorens de wet naar de Tweede Kamer te sturen, is deze ter consultatie aangeboden.
Alhoewel de concept-wet nog niet op alle punten is uitgewerkt, zijn een hoop zaken uit het pensioenakkoord een stuk duidelijker geworden. Een aantal zaken uit het pensioenakkoord, zoals de overgang op een beschikbare premieregeling met een vlakke staffel, zien we als een politieke keuze en stellen we dus ook niet ter discussie.
Waar we wel op reageren zijn zaken die naar ons oordeel een goed pensioensysteem in de weg staan of die nog verdere uitwerking nodig hebben om te kunnen functioneren.

Twee voorbeelden waar de uitwerking in de concept-wet tekort schiet zijn:
- De belangrijkste doelstelling van het pensioenakkoord is het eerder bieden van perspectief op een koopkrachtig pensioen. Een koopkrachtig pensioen wordt met deze uitwerking echter niet gehaald. Dit komt omdat de opzet van het pensioenakkoord is gericht op nominale (schijn)zekerheid en niet op koopkrachtbehoud.
- De opzet van het beleggingsbeleid is niet gericht op een koopkrachtig pensioen, maar op de risicohouding. De risicohouding is hierbij zo dominant, dat het echte doel hieraan ondergeschikt wordt gemaakt en zelfs vergeten lijkt. Het gevolg hiervan is dat het echte doel niet wordt gehaald en dat het systeem onnodig complex en niet transparant wordt. Hierdoor krijgt de deelnemer veel te laat het benodigde inzicht, kan het bestuur niet op een transparante wijze verantwoording afleggen en kan door de sector dus ook niet het benodigde vertrouwen worden teruggewonnen.
 
Twee punten waar het pensioenakkoord nog niet goed is uitgewerkt zijn:
- Bij invaren spreekt de concept-wet zichzelf tegen. Bovendien is Value Based ALM een methode, waar je bij deze toepassing wetenschappelijk grote vraagtekens bij kan en moet zetten. Het lijkt erop dat deze methode achter de hand gehouden wordt om te voorkomen dat bij overgang naar het nieuwe systeem moet worden gekort.
- De solidariteitsreserve zal regelmatig tot pensioenverhoging leiden als dat niet nodig is en gevuld worden op momenten dat het rendement beter naar de deelnemer kan gaan. Hiermee zal de solidariteitsreserve de volatiliteit van de pensioenen eerder verhogen, dan verlagen zoals is bedoeld.
In onze reactie staan niet alleen de probleempunten genoemd, maar ook oplossingen voor het probleem. Ik hoop dat onze ideeën bijdragen aan een beter toekomstig pensioenstelsel.
 
/uploads/files/20210212-Consultatie-Wet-toekomst-pensioenen-HJ-Bets-Confident.pdf