Als u wilt weten of u na de ingang van uw pensioen genoeg inkomen (pensioen en AOW) heeft.
Als u wilt weten of u na uw pensionering uw hypotheek kunt blijven betalen.
Als u inzicht in de risico’s van uw pensioen wilt krijgen.
Zodat u beter weet waar u aan toe bent en kunt bepalen of en zo ja welke maatregelen u wilt nemen.
Dan heeft onze berekening zin.