Veelgestelde vragen

 • Wat kunt u met deze website doen?

  Na de ingang van uw AOW en ouderdomspensioen heeft u een pensioeninkomen dat bestaat uit de AOW en het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw ex-werkgever(s).
  Op onze website kunt u berekenen hoeveel pensioeninkomen u straks kunt verwachten en hoeveel dat waard is in Euro’s van nu, dus gecorrigeerd voor inflatie.
  Daarnaast geven we u inzicht in de risico’s die u loopt, door de uitkomsten in een pessimistisch en optimistisch scenario weer te geven.
 • Wat doen wij voor u?

  Wij hebben deze website voor u gemaakt, zodat u een beter inzicht kunt krijgen in uw te verwachten pensioeninkomen en de risico’s daarvan.
  Om dit te kunnen doen, houden wij van een groot aantal pensioenfondsen bij wat hun financiële situatie is en hoe zij zich de komende jaren mogelijk gaan ontwikkelen. Hierbij houden wij onder andere rekening met het beleggingsbeleid van het fonds, het indexatiebeleid en de gevolgen van een gedempte premie.
  Vervolgens berekenen we met behulp van 2.000 economische scenario’s de verwachte uitkomsten en de risico’s van uw pensioeninkomen.
  De economische scenario’s en andere gegevens worden elk kwartaal vernieuwd. De economische scenario's zijn afkomstig van DNB. Deze scenario's worden verplicht gebruikt door pensioenfondsen voor verschillende berekeningen.
 • Wat biedt het meer dan mijnpensioenoverzicht.nl?

  Uw pensioengegevens uit het pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl) zijn de basis voor onze berekeningen. De pensioenbedragen uit het pensioenregister houden echter geen rekening met inflatie, indexatie en mogelijke kortingen van uw pensioen. Dit kan een sterk vertekend beeld opleveren van het pensioen dat u straks te besteden heeft en hoeveel u straks werkelijk kunt besteden. U loopt hierdoor het risico dat uw pensioen straks tegenvalt en dat u hier pas achter komt als u hier weinig tot niets meer aan kunt doen.
  Wij willen u informeren over de te verwachten koopkracht van uw pensioen en de de risico’s die u daarbij loopt.
 • Wanneer heeft een berekening zin?

  Als u wilt weten of u na de ingang van uw pensioen genoeg inkomen (pensioen en AOW) heeft.
  Als u wilt weten of u na uw pensionering uw hypotheek kunt blijven betalen.
  Als u inzicht in de risico’s van uw pensioen wilt krijgen.
  Zodat u beter weet waar u aan toe bent en kunt bepalen of en zo ja welke maatregelen u wilt nemen.
  Dan heeft onze berekening zin.
 • Waarom moet ik betalen voor de berekening?

  De cijfers uit mijnpensioenoverzicht.nl zijn toch gratis?

  Het pensioenregister, dit is de organisatie die mijnpensioenoverzicht.nl beheert, wordt gefinancierd door de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Indirect betaalt u hier dus voor via uw pensioenpremie.
  Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom wordt onze site niet gefinancierd met advertentie-inkomsten. Daarnaast willen wij u onafhankelijk informeren. Dit kan alleen als wij ons door u laten betalen.
 • Kunt u straks leven van uw pensioen?

  Weet u wat uw inkomen is na uw 67ste?
  En weet u hoeveel u straks hiervoor kunt kopen?
  Weet u welke risico’s u loopt met uw pensioen of hoe zeker dit is?
  De informatie uit mijnpensioenoverzicht.nl is onvoldoende om deze belangrijke vragen te kunnen beantwoorden. Omdat deze informatie geen rekening houdt met de toekomstige inflatie, indexatie en kortingen van uw pensioen.
  Wat de effecten hiervan zijn in uw situatie ontvangt u niet van uw pensioenuitvoerder. Om dit zelf te berekenen is voor de meeste mensen geen optie.
  Maar wilt u toch graag weten hoeveel inkomen u straks kunt verwachten in euro’s van nu en hoeveel risico u met uw pensioeninkomen loopt, dan is deze site voor u.