Privacy

Wij hechten zeer aan uw privacy, omdat het uw financiële gegevens betreft.
Vandaar dat wij deze site niet via reclame-inkomsten financieren.
De gegevens die we van u krijgen, gebruiken wij alleen voor onze rapportage aan u, voor controle doeleinden en mogelijk voor vergelijking met eerdere opgaves aan u. Wij stellen de gegevens die we van u krijgen niet ter beschikking aan derden. Wij bewaren geen gegevens die wij niet nodig hebben, zo bewaren wij geen Burger Service Nummers.
Uw e-mailadres bewaren we als u heeft aangegeven dat u in de toekomst door ons geïnformeerd wilt worden. Zo niet, dan bewaren we uw e-mailadres slechts tijdelijk.