Pensioenakkoord voor gepensioneerden

Categoriën:
Op 12 juni 2020 hebben het kabinet en de sociale partners bekendgemaakt dat er een nieuw pensioenakkoord is. Er is een korte toelichting gegeven, details worden later bekendgemaakt.
 
Maar wat betekent het pensioenakkoord voor u?
Is het echt een verbetering?
Of zou met alleen het afschaffen van de gedempte kostendekkende premie al een beter resultaat bereikt kunnen worden?
En blijft er wel genoeg rendement over voor volledige indexatie? Gepensioneerden krijgen immers minder rendement als het rendement leeftijdsafhankelijk wordt toegerekend. Bovendien wordt een gedeelte van het rendement gebruikt voor de vorming van de buffer en een gedeelte voor compensatie van de afschafing van de doorsneesystematiek. Volledige indexatie lijkt hiermee (voorlopig) een utopie.
 
Het effect zal niet bij elk pensioenfonds hetzelfde zijn en zal voor een verzekeraar en pensioenfonds ook verschillend uitpakken.
 
Wilt u weten wat het effect voor u is?
Dus rekening houdend met uw eigen pensioeninkomen en waar u dat heeft opgebouwd? Dan kunt u binnenkort hier terecht voor meer informatie en een berekening.