Pensioenakkoord voor werknemers en slapers

Op 12 juni 2020 hebben het kabinet en de sociale partners bekendgemaakt dat er een nieuw pensioenakkoord is. Er is een korte toelichting gegeven, details worden later bekendgemaakt.
 
Maar wat betekent het pensioenakkoord voor u?
Is het echt een verbetering?
Of zou met alleen het invoeren van de oude UFR al een beter resultaat bereikt kunnen worden?
En is een compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek niet een sigaar uit eigen doos? Deze compensatie wordt immers gefinancierd uit de rendementen die normaal gesproken voor indexatie bedoeld zijn.
Ook de opmerking dat iedereen erop vooruitgaat klinkt als te mooi om waar te zijn.
 
Het effect zal niet bij elk pensioenfonds hetzelfde zijn en zal voor een verzekeraar en pensioenfonds ook verschillend uitpakken.
Op grond van de nu bekende informatie zou een gesprek de werknemers over het pensioenakkoord er als volgt uit kunnen zien.

Wilt u weten wat het effect voor u is?
Dus rekening houdend met uw pensioenopbouw en waar u dat heeft opgebouwd? Dan kunt u binnenkort hier terecht voor meer informatie en een berekening.