AFM over het pensioenoverzicht

In een toespraak van mevrouw Raaijmakers van de AFM geeft zij aan dat het pensioenoverzicht geen goed beeld geeft van het te bereiken pensioen, omdat dit veronderstelt dat pensioenfondsen elk jaar indexeren.
 
Met onze website willen we het juiste beeld geven van uw te bereiken pensioen en de risico's daarvan. Hierbij houden we rekening met de inflatie in het algemeen en de indexatie en kortingen van uw pensioenregelingen.