Resultaten onderzoek pensioencommunicatie

In 2015 heeft de AFM de resultaten van haar onderzoek digitale pensioencommunicatie gepubliceerd. Een belangrijke conclusie staat in hoofdstuk 2.3. De tekst daarvan treft u hieronder aan:

2.3. Geef inzicht in onzekerheden, waaronder ook koopkracht

Inzicht = (ook) inzicht in onzekerheden

Wat is het probleem?

Deelnemers hebben na overzicht ook inzicht nodig in hun pensioen. Dat vraagt onder meer om antwoord op de vraag welke risico’s er aan hun pensioen zijn verbonden: dit kan ook door het weergeven van scenario’s. Opvallend is dat er nog weinig aandacht is voor één van de risico’s, namelijk koopkrachtverlies. Daardoor krijgen deelnemers vaak geen inzicht in de gevolgen van koopkrachtverlies voor hun pensioen.

Waarom is dit belangrijk?

De hoogte van pensioen is onzeker. Het is belangrijk dat deelnemers op individueel niveau kunnen zien wat hun te verwachten pensioen is in een goedweer- en slechtweerscenario. Op deze manier krijgen deelnemers inzicht in de onzekerheden. Ook de Wet Pensioencommunicatie besteedt hier aandacht aan, onder meer door de bepalingen over de weergave in scenario’s. We vinden het cruciaal dat deelnemers realistische verwachtingen hebben over hun pensioen. Naast informatie over andere risico’s en onzekerheden, is daarom enige vorm van informatie over koopkracht nodig. Zonder dit inzicht in onzekerheden is het voor deelnemers niet mogelijk om te bepalen of aanvullende actie noodzakelijk is.

Welke actie is gewenst?

Om deelnemers realistische verwachtingen te geven van de hoogte van hun pensioen roepen wij pensioenuitvoerders op om:
  • pensioenprognoses weer te geven in verschillende scenario’s, met een onder- en bovengrens;
  • in persoonlijke informatie aandacht te besteden aan alle relevante onzekerheden, waaronder mogelijk koopkrachtverlies, op een manier die bij uw deelnemers past.