De economische scenario’s

Wat u kunt doen met uw pensioen wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van de inflatie en indexatie van uw pensioenregeling(en). De indexatie is sterk afhankelijk van de toekomstige beleggingsrendementen. Deze kan niemand exact voorspellen.
Daarom hebben uw toekomstig pensioen ingeschat op basis van 2.000 verschillende economische scenario’s. Deze scenario’s zijn door De Nederlandsche Bank opgesteld en worden door pensioenfondsen gebruikt bij de haalbaarheidstoetsen. Op deze scenario's hebben we één correctie toegepast. De veronderstelde inflatie hebben we opgetrokken naar het niveau dat pensioenfondsen minimaal moeten gebruiken voor hun herstelplannen. Dit betekent dat de gemiddelde inflatie in ons model in 4 jaar groeit naar 2%.
 
Op basis van onze berekeningen selecteren we voor u drie uitkomsten. De belangrijkste uitkomst is het verwachte pensioeninkomen. Dit is het pensioeninkomen dat op dit moment het meest waarschijnlijk lijkt. De tweede uitkomst is uw pensioeninkomen in een pessimistisch scenario. De kans dat uw pensioeninkomen straks lager is dan dit bedrag is 5%. De derde uitkomst is uw pensioeninkomen in een optimistisch scenario. Hier is de kans dat uw pensioeninkomen straks hoger uitkomt ook 5%.