Hoe berekenen we uw pensioen?

Wij berekenen uw verwachte pensioeninkomen en de risico’s daarvan. Hiervoor gaan we uit van uw pensioengegevens, de gegevens van uw pensioenfonds(en) en 2.000 economische scenario’s van De Nederlandsche Bank.
Het ministerie van SZW, de AFM en DNB willen al jaren de “Uniforme Rekenmethodiek” als standaard invoeren voor pensioencommunicatie naar de deelnemers. Onze berekeningsmethodiek sluit nauw aan bij deze “Uniforme Rekenmethodiek”. Het verschil tussen onze berekening en de uniforme rekenmethodiek is dat wij concrete pensioenbedragen op uw pensioendatum laten zien en niet een gemiddelde over de gehele uitkeringsperiode.
Van de pensioenfondsen gebruiken wij onder andere informatie uit het jaarverslag, het pensioenreglement, het beleggingsbeleid, het indexatiebeleid en het premiebeleid. Zo houden wij bijvoorbeeld rekening met de mate van renteafdekking, het effect van de gedempte premie en/of inhaalindexatie.
De 2.000 economische scenario’s van De Nederlandse Bank zijn bedoeld voor de haalbaarheidstoets van pensioenfondsen en straks ook voor de pensioencommunicatie naar de deelnemers. De verwachte inflatie uit deze scenario's hebben we aangepast aan de hoogte van de inflatie die pensoenfondsen minimaal voor de herstelplannen moeten gebruiken.
Op basis van de gegevens van de pensioenfondsen en de 2.000 scenario’s maken we voor u een berekening van het te verwachten pensioeninkomen en de risico’s daarvan.