Koopkrachtbehoud voor gepensioneerden, het kan!

De uitwerking van het pensioenakkoord in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen en de verdere detailering in het Besluit toekomst pensioenen van maart/april 2022 is bijzonder ingewikkeld. Opvallend is dat de uitwerking niet gericht op een koopkrachtig pensioen voor gepensioneerden, ondanks dat dit een belangrijke doelstelling was.
 
In onderstaand artikel hebben we aangegeven hoe je wel een koopkrachtig pensioen voor gepensioneerden kan bieden in de solidiare premieregeling.
 
Op deze pagina volgt binnenkort meer achtergrond informatie over dit artikel.