Uw pensioen sukkelt achteruit

Categoriën:
Uw pensioen sukkelt achteruit schrijft De Telegraaf op 24 januari op de voorpagina. In het artikel staat dat pensioenen de laatste 10 jaar nauwelijks verhoogd zijn en dat de meeste pensioenen ook in 2018 niet verhoogd worden.
Eigenlijk is het verbazingwekkend dat dit nieuws is. Een jaar geleden hadden de meeste grote fondsen een dekkingsgraad van rond de 90%. De kans dat er begin 2018 geïndexeerd kon worden was nihil. Het zou pas nieuws geweest zijn als de meeste fondsen de pensioen wel hadden kunnen verhogen met de prijsinflatie. Ondertussen zijn de dekkingsgraden verbeterd. Maar de kans dat begin 2019 volledig geïndexeerd kan worden is voor de meeste pensioenfondsen nog steeds bijzonder klein.
De 16,4% is natuurlijk wel een belangrijke indicatie voor mensen die nu 10 jaar van hun pensioen af zitten of over 10 jaar nog van een pensioenuitkering willen genieten. Blijven de pensioenen net zo veel achter of niet?
Een goede schatting hiervan is natuulijk wel te maken en is ook onmisbaar voor een goede planning.